Affiliate là?

Nói đến affiliate… Bạn chỉ cần gõ Google Affiliate hoặc gõ Tiếp thị liên kết hoặc gõ Cộng tác viên. Bạn sẽ thấy rất nhiều nội dung hướng dẫn. Bạn là người mới bắt đầu tham khảo về affiliate thì rất dễ bị rối loạn vì chưa hiểu cụ thể? Nói tóm lại là làm…