Nền tảng lưu trữ đám mây được quản lý nơi các nhóm có thể xây dựng, triển khai, mở rộng và quản lý các ứng dụng web hiện tượng

Chúng tôi đơn giản hóa trải nghiệm lưu trữ vì chúng tôi tin tưởng vào việc trao quyền cho các cá nhân, nhóm và doanh nghiệp. Chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn cao về hiệu suất , cam kết hoàn toàn tự do lựa chọn cùng với sự đơn giản và nhanh nhẹn trong mọi quy trình. Được hỗ trợ bởi một cách tiếp cận sáng tạo , nền tảng của chúng tôi được xây dựng trên các công nghệ tiên tiến nhất và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng hàng đầu trong ngành tạo ra trải nghiệm lưu trữ đám mây được quản lý trơn tru. Và, chúng tôi thực hiện điều này bằng cách đầu tư vào đúng tài năng và tổ chức các đội hoàn hảo .