Hỗ trợ 24h cho khách hàng nền tảng liên kết của chúng tôi

Với sự hiện diện ở Việt Nam, Codai cung cấp cho tất cả khách hàng một người quản lý tài khoản chuyên dụng. Bộ phận hỗ trợ của Codai bao gồm đường dây liên hệ trực tiếp với người quản lý tài khoản, cho bạn cơ hội thảo luận về bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải theo cách rất hiệu quả.
Một hệ thống SLA cũng được thiết lập để đảm bảo rằng các vấn đề cấp bách hơn được xử lý kịp thời và số liên lạc khẩn cấp luôn sẵn sàng cho tất cả mọi người. Hệ thống hỗ trợ toàn diện đầy đủ được áp dụng cho phép các nhà quản lý đơn vị liên kết theo dõi tiến trình truy vấn của họ.