Affiliate Marketing là một hệ thống thương mại điện tử thông minh mà tại đó, người cần bán hàng bán được nhiều hàng, quảng bá sâu rộng thương hiệu của mình cho người dùng bằng hình thức cộng tác viên trên hệ thống. Cộng tác viên trên hệ thống được trả hoa hồng khi bán được bất kỳ sản phẩm nào trên hệ thống có áp dụng Affiliate đối với sản phẩm đó. Đây thực sự là một giải pháp tuyệt vời cho cả người bán hàng và cho cả cộng tác viên. Để tích hợp module Affiliate vào trang web bán hàng của mình thì bạn nên liên hệ với bên công ty thiết kế website để họ thực hiện. Hoặc bạn cũng có thể liên hệ dịch vụ thiết kế website Codai để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí